cosmopolite.png

Velkommen til hjemmesiden til scenekunstner, sceneinstruktør og teaterpedagog Nicole S. C. Ingemann

Medlem av Norsk Sceneinstruktørforening (Norwegian directors guild)

Tildelt Statens kunstnerstipend for nyetablerte kunstnere 2018 - 2020

(Hjemmesiden er under utvikling og oversetting)